Armenia Round Table Foundation (ART) established and now supports ten multi-purpose Social Centres and several rural development projects within the frameworks of its work directions. Centres cooperate with the civil society organizations, local authorities, private sector, Dioceses of the Armenian Apostolic Church, and serve population of their location and of the communities in the neighbourhood. The Centres contribute to ongoing education and professional orientation of their trainees.

 

CUrrently the Centres operate in the following communities:

1. "St. Marianeh" Social Centre in Ashtarak, Aragatsotn region;

2.  Social Centre in Saghmosavan, Aragatsotn region;

3. Social Centre in Gavar, Gegharkunik region;

4. Social Centre in Vardenis, Gegharkunik region;

5. Social Centre in Gyumri, Shirak region;

6.  "Arevik" Social Centre in Ijevan, Tavush region;

7. Social Centre in Vanadzor, Lori region;

8. Social Centre in Gai,  Armavir region;

9. Social Centre in Karakert, Armavir region;

10. Social Centre in Jervezh, Kotayk region.

Courses in sewing and hairdressing started at Ashtarak centre
20 Sep 2023
At “St Marineh” social-educational centre of Aragatasotn Diocese the second groups of training in dress making and hairdressing started their activities in the frames of “Professional education in Ashtarak” project,…
First and second selection stages of drawing competition on topic " World Through My Window" held
11 Sep 2023
In the scope of the competition named "The world through my window" WCC Armenia Round Table Foundation formed a commission consisting of specialists in the field of art, whose members…
Training on "Leadership" in Lori
02 Sep 2023
The WCC Armenia Round Table Foundation, for the benefit of the development of young people's abilities, conducted a training on "Leadership" in Lori marz, in Gugarats Diocese of AAC. The…
Training on "Leadership" in Shirak
01 Sep 2023
The WCC Armenia Round Table Foundation, for the benefit of the development of young people's abilities, conducted a training on "Leadership" in Shirak marz, in "Khachmeruk" social educational center of…
"Network challenges" training in Lori region
03 Jul 2023
In the Armenian Apostolic Church's Gugark Diocese Presbytery continues the program dedicated to the development of young people's abilities implemetned by the WCC Armenia Round Table Foundation. This time, the…
"Conflict Transformation" training in Lori region
03 Jul 2023
Within the framework of the youth capacity development program of the WCC Armenia Round Table Foundation a "Transformation of Conflicts" course was organized, this time in the presbytery of the…
"Network Challenges" training in  Shirak Region
03 Jul 2023
In the Armenian Apostolic Church's Shirak Diocese in "Khachmeruk" social-educational center continues the program dedicated to the development of young people's abilities implemetned by the WCC Armenian Round Table Foundation.…
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամն իր գործընկեր 8 թեմապատկան համայնքային կենտրոնի հետ համատեղ հայտարարում է «Աշխարհն իմ պատուհանից» թեմայով նկարների մրցույթ: ԹԵՄԱՆ Թեմայի ընտրությունը կատարվել է…
"Conflict transformation" training in Shirak region
21 Jun 2023
Within the framework of the youth capacity development program of the WCC Armenia Round Table Foundation a "Transformation of Conflicts" course was organized, this time in Shirak Diocese of AAC,…
Training on topics of "Program Work Skill" and "Public Relations" in Tavush region
21 Jun 2023
Within the scope of the youth capacity development program of the Armenia Round Table Foundation (WCC ART) in the "Arevik" social center of the Diocese of Tavush, the courses on…

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196; 

Web site: www.roundtable-act.am

E-mail: [email protected]

FB ART page