News

Children categories

Announcements

Announcements (13)

Here you can find the latest announcements by WCC Armenia ROund Table Foundation.

View items...
Overcome the Pandemic together
27 Jul 2020
"Let's overcome the epidemic together" initiative was launched by “Pan-Armenian Youth Union” (AYU) educational and cultural youth NGO,  co-financed by WCC Armenia Round Table Charity Foundation and the Pan-Armenian Church…
New professional internships for youth
25 Jul 2020
Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO) with the fund of WCC Armenia Round Table Foundation announces second round of paid Internship program for youth in Armenia within the framework of the…
Paid-Internship program within the “Bright Future for Youth” Project Launched
14 Jul 2020
Up to five months professional paid-internships launched within the “Bright Future for Youth” project for 21 Syrian-Armenian, Iranian-Armenian and local students of 3rd and 4th year and recent graduates (past…
"Biblical Approach on Domestic Violence" training for the priests and social workers
07 Jul 2020
As a result of cooperation of WCC Armenia Round Table Charity Foundation (ART) and the Bible Society of Armenia a project "Let's prevent together the consequences of pandemic and infodemia"…
With Love and Care We will win the Crisis Soon
06 Jul 2020
WCC Armenia Round Table Charity Foundation implements special programmes aimed at the overcoming of #COVID_19 affects. If you want to join these programmes, please visit roundtable-act.am and make a donation…
Հակամարտությունների փոխակերպման դասընթաց Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի  վերապատրաստած մասնագետից
30 Jun 2020
There is no translation available.Տեղի ունեցավ «Հակամարտությունների փոխակերպում» թեմային նվիրված գործնական հեռավար դասընթացը։ Այն վարում էր ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի օգնությամբ վերապատրաստում անցած՝ Կլոր սեղանի հակամարտությունների փոխակերպման ոչ…
Քննարկվել են ընթացիկ ծրագրերը և նախանշվել անելիքները
27 Jun 2020
There is no translation available.Հունիսի 26-ին տեղի ունեցավ աշխատանքային խմբի հանդիպում ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ՀԿՍ-ի աշխատակիցները,  խորհրդատու-փորձագետներ Տ․ Վահրամ քահանա…
Eurodiaconia and Partners Call for the EU to Support the Development and Expansion of Humanitarian Corridors
19 Jun 2020
There is no translation available.On the occasion of World Refugee Day, Eurodiaconia, together with its members Diaconia Valdese (Italy), the Fédération de l’Entraide Protestante (France) and our other project partners-the …
Church Combatting Domestic Violence and Promoting Men’s Engagement in Addressing it
08 Jun 2020
WCC Armenia Round Table Charity Foundation (ART) initiated a training course within the framework of the "Church Combatting Domestic Violence and Promoting Men’s Engagement in Addressing it" project for the…
Armenia Round Table Charity Foundation and “Aleppo” NGO Respond to the Scholarship Needs of Students in Armenia
04 Jun 2020
The Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO) within the framework of the “Bright Future for Youth” project provided scholarships to 46 young students studying in Armenian universities. The project is funded…

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196; +374 10 517-198

FB ART page