News

Children categories

Announcements

Announcements (10)

Here you can find the latest announcements by WCC Armenia ROund Table Foundation.

View items...
Another 10 families from Artsakh received food packages
14 May 2021
On May 10 of 2021, within the framework of the "Support to the Citizens of the Artsakh Republic" program in cooperation with the "Action of Churches Together" Alliance (ACT Alliance),…
Youth Entrepreneurship Fund
10 May 2021
Bright Future for Youth Deadline: June 5, 2021 About the program The “Youth Entrepreneurship Fund” (YEF) is a trust fund to support the new generation of Armenian and refugee entrepreneurs…
With support of WCC Armenia Round Table Foundation and “Aleppo” NGO 110 displaced and vulnerable students receive scholarships
10 May 2021
“An investment in knowledge pays the best interest” – Benjamin Franklin We are glad to announce that the results of the scholarship competition for the 2020-2021 academic year spring semester…
Opportunity to solve sustainable income and social problems of three families moved from Artsakh
04 May 2021
Adhering to its principles, the WCC Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation has been implementing various assistance projects since the first day of the war for the benefit of displaced…
With the support of the WCC Armenia Round Table Charitable Foundation, a two-day training on "Development of Practical Skills of Social Workers" was held at the Gyumri Social-Educational Center of…
The Armenia Round Table Foundation Continues Artsakh family assistance programme in Kotayk, Armavir and Aragatsotn
23 Mar 2021
The WCC Armenia Round Table Foundation continues the "Support to the deportees from Artsakh" programme. The distribution of humanitarian aid in Ashtarak in the "St. Mariane" Center of the Aragatsotn…
Priests to practice knowledge learned from social-psychological support course
17 Mar 2021
Within the framework of the "Assistance to Artsakh" programme, the WCC Armenia Round Table Foundation, with the blessing of His Holiness Karekin II Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians,…
Տավուշի մարզում շարունակվում է արցախցիների օժանդակության ծրագիրը
13 Mar 2021
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան (ՀԿՍ) հիմնադրամի աշխատակիցները Հայ Առաքելական Եկեղեցու Տավուշի թեմ այցելության ընթացքում մասնակցել են «Աջակցություն Արցախից տեղահանվածներին» ծրագրով հերթական փուլի մեկնարկին: Այս փուլում նախատեսված…
Three-day training for the priests on psychosocial support and consulting
09 Mar 2021
Within the framework of the "Assistance to Artsakh" program, the WCC Armenia Round Table Foundation, with the blessing of His Holiness Karekin II Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians,…
Humanitarian aid to be distributed to 450 People in Shirak with the support of Armenian Round Table Foundation
08 Mar 2021
The distribution of food, hygiene kits and bed linen to vulnerable families evacuated from Artsakh has started in the Gyumri Social Center of Shirak Diocese of the Armenian Apostolic Church.…

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196; +374 10 517-198

FB ART page