News

Children categories

Announcements

Announcements (15)

Here you can find the latest announcements by WCC Armenia ROund Table Foundation.

View items...
Graduation of Syrian and Local Participants in Pastry and Cake Making
07 Mar 2020
World Council of Churches Armenia Inter-Church Charitable Foundation (WCC ART)  and the Art House Training Center hosted a graduation ceremony of the beneficiaries, during which participants presented cakes and sweets…
Scholarship Opportunity for Students in Armenia
27 Feb 2020
Within the “Bright Future for Youth” project, Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO) announces an open call for scholarship to support talented students (Syrian, Iraqi and other displaced youth, as well…
“Youth for Environment” in Gai Community
05 Feb 2020
ART supports “Youth for Environment” project aimed at public awareness raising regarding environmental issues, development of environmental thinking and cleanliness in communities. Eighty school-age children and young women from Gai…
There is no translation available.Այստեղ կարող եք տեսնել ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի հայտարարությունները:
Բիզնես գործընկերների հավաքագրման մրցույթ
01 Feb 2020
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը շարունակում է «ՀՀ-ում փախստական սիրիահայերի կենսապայմանների բարելավում» ծրագիրը, որի շրջանակներում պլանավորում է ստեղծել հրուշակեղենի արտադրամաս, որտեղ կաշխատեն հաջողությամբ մասնագիտական վերապատրաստում անցած…
Համայնքների մասնակցային կարիքների գնահատում
01 Feb 2020
There is no translation available.Տեխնիկական առաջադրանքՀամայնքների մասնակցային կարիքների գնահատում(սոցիալական կենտրոնների համար՝ իրենց կողմից սպասարկվող համայնքների վերաբերյալ) Աշխատանքի անվանումը՝ Համայնքային մասնակցային գնահատման խորհրդատուԾրագրի անվանումը՝ Աջակցություն ՀԱԵ թեմերին կից գործող սոցիալական և…
A Workshop on the Mapping of communities and Social Centres
24 Jan 2020
WCC ART organized two-day workshop on mapping of the communities and social centers for its colleagues. The heads and social workers of the social centers, operating with the support of…
High Quality Clothing for the Inhabitants of the Bordering Villages
16 Jan 2020
Within "One village" project of Consortium in Navoor and Kirants communities of Tavush region Armenian General Benevolent Union (AGBU) provided new high quality European clothing for about 100 persons of…
Honeycomb Appliances for Beekeepers of Tavush Region
15 Jan 2020
Ten beekeepers of Aknaghbyur, Aygehovit, Berkaber and Kirants communities of Tavush region received honeycomb appliances. The equipment was granted in the framework of the WCC ART project, "Employment for village…
Armenian Round Table Foundation participated in the New Year's first meeting of  Catholicos of All Armenians
09 Jan 2020
On January 08, in the events auditorium of the Pontifical Residence, His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, received the administrative secular directors and employees of…

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196; +374 10 517-198

FB ART page