News

Children categories

Announcements

Announcements (10)

Here you can find the latest announcements by WCC Armenia ROund Table Foundation.

View items...
High Quality Clothing for the Inhabitants of the Bordering Villages
16 Jan 2020
Within "One village" project of Consortium in Navoor and Kirants communities of Tavush region Armenian General Benevolent Union (AGBU) provided new high quality European clothing for about 100 persons of…
Honeycomb Appliances for Beekeepers of Tavush Region
15 Jan 2020
Ten beekeepers of Aknaghbyur, Aygehovit, Berkaber and Kirants communities of Tavush region received honeycomb appliances. The equipment was granted in the framework of the WCC ART project, "Employment for village…
Armenian Round Table Foundation participated in the New Year's first meeting of  Catholicos of All Armenians
09 Jan 2020
On January 08, in the events auditorium of the Pontifical Residence, His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, received the administrative secular directors and employees of…
Future Interior Designers, Shaghig and Gali
30 Dec 2019
Shaghig Juharyan and Gali Baboghli, participants of professional paid-internships within the framework of the "Better Future for Syrian-Armenian Youth" project, are having an internship at “Ashn Project” architectural company. Gali…
Project Manager Intern Rita Keshishian
30 Dec 2019
The next participant of professional paid-internship program, which is being organized within the framework of the “Better Future of Syrian-Armenian Youth” project, is Rita Keshishian, who is doing her internship…
Kevork, Palig and Sarin Talk About Their Internship
30 Dec 2019
Kevork Kazanjian, Palig Keheayean and Sarin Jenanian are the participants of the two-month paid-internships for Syrian-Armenian students and graduates organized within the framework of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth”…
Նոր «Խաղաղության գրադարան»՝ Շիրակի թեմում
26 Dec 2019
There is no translation available.Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի գրադարանում իրականացվեց «Խաղաղության գրադարան» ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն էր Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի գրադարանը համալրել քաղաքագիտական և մասնագիտական գրականությամբ։ Գրադարանին նվիրաբերվեց 20 միավոր…
Nora Toprakji: Profession-Architect
24 Dec 2019
“I am from Aleppo, Syria. In 2011 because of Syrian war, with my family I moved to motherland Armenia,”- says Nora Toprakji, our next participant of professional paid-internship program, which…
«Խաղաղության գրադարան»՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում
23 Dec 2019
There is no translation available.ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանում իրականացվեց «Խաղաղության գրադարան» ծրագիրը։ Նախաձեռնության հեղինակն էր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ԵՀԽ հայաստանայն Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում անցկացվող «հակամարտությունների փոխակերպում»…
Jirair Joubalian: First Step to Successful Caree
17 Dec 2019
A two-month paid professional internship program launched for 15 Syrian-Armenian youth within the framework of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth” project, funded by the WCC Armenia Round Table Foundation…

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196; +374 10 517-198

FB ART page