News

Children categories

Announcements

Announcements (10)

Here you can find the latest announcements by WCC Armenia ROund Table Foundation.

View items...
Exhibition and game-competition in AAC Tavush Diocese on the topic "Responsible Fatherhood"
13 Dec 2021
Within the framework of the project named “Armenian Church works in abuse awareness, prevention and response to domestic violence and war trauma”, in the scope of the program “The EU…
Nouneh Hartenyan’s family began a new life in Kaps village after being displaced from Kashatagh, Artsakh
03 Dec 2021
This is Nouneh Hartenyan, who lives with her husband, son, daughter-in-law and her grandchild․ Nouneh’s family lived in Kashatagh, Artsakh (Nagorno-Karabakh) for many years and was engaged in agriculture. Nouneh…
External Evaluation of Armenia Round Table Project
02 Dec 2021
World Council of Churches Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation (hereinafter ART) is seeking evaluators to undertake external evaluation of ART “Sustainable and participatory community development in Armenia, continuation” project…
Discussion-event about "Responsible Fatherhood" in Gyulagarak
01 Dec 2021
On November 29, on the occasion of the International Men's Day an event implemented dedicated to "Responsible fatherhood" within the framework of the project "Armenian Church works in awareness raising,…
Film-report on "Armed conflict in Nagorno Karabakh: massive arrival of displaced people” program
09 Nov 2021
Film-report on "Armed conflict in Nagorno Karabakh: massive arrival of displaced people” program (Assistance to the citizens of the Republic of Artsakh)" One of the projects on assisting displaced people from…
Պատասխանատու հայրության վերաբերյալ սեմինար՝ ՀԱԵ քահանաների և սոցիալական աշխատողների համար
22 Oct 2021
There is no translation available.Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհրդի Հայաստանյան Կլոր Սեղան հիմնադրամի «Ընտանեկան բռնության վերաբերյալ Հայ Եկեղեցու կողմից իրականացվող աշխատանքներն իրազեկման, արձագանքման և կանխարգելման հարթակում» ծրագրի շրջանակում կայացավ «Տղամարդկանց ներգրավվածության խթանումը…
Գյումրիում բացվել է Կլոր սեղան հիմնադրամի շահառու Բեն Պողոսյանի ցուցահանդեսը
21 Sep 2021
There is no translation available.Գյումրիում բացվել է ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի շահառու, 44-օրյա պատերազմի մասնակից Բեն Պողոսյանի պատկերասրահի և հեղինակի «Վերադարձ» անհատական ցուցահանդեսը: Միջոցառմանը մասնակցել են նաև ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու…
WCC ART Support to the displaced people from Artsakh
06 Sep 2021
On September 27, 2020, Azerbaijan unleashed a war against the Artsakh Republic (Nagorno-Karabakh). Many families were forced to leave their homes and settlements. The ecumenical Armenia Round Table Charity Foundation…
Aleppo-NGO & ART: Apply for University Scholarships Now!
06 Sep 2021
WCC Armenia Round Table Foundation (ART) and Aleppo Compatriotic Charitable Organization(Aleppo-NGO), within the framework of the “Bright Future for Youth” project, are offering partial scholarships to university students displaced from…
The first group of SMM training participants got their certificates
22 Jul 2021
We are happy to mark the completion of the SMM training with the first 10 participants. The journey launched in May came to its end. All the participants demonstrated curiosity,…

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196; +374 10 517-198

FB ART page