News

Children categories

Announcements

Announcements (13)

Here you can find the latest announcements by WCC Armenia ROund Table Foundation.

View items...
Meeting with priests and social workers of Aragatsotn
09 Jul 2022
In the scope of the project named "Deaconary knowledge as a key for prevention of domestic violence" implementing by the collaboration of the WCC Armenia Round Table Charitable Foundation (WCC…
Meeting with the priests and social workers in Tavush
27 Jun 2022
Due to the collaboration of the WCC Armenia Round Table Charitable Foundation (WCC ART) and the United Nations Population Fund (UNFPA) a project named "Deaconary knowledge as a key for…
Certificate Award Ceremony for “New Road to War affected families”
23 Jun 2022
Members of 58 families affected by the 44-day war received vocational training On June 21, the certificates of the participants of the "New Way" program were handed over in "Park…
The Catholicos of All Armenians received the members of the delegation of the World Council of Churches
30 May 2022
On May 30, His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians at the Mother See of Holy Etchmiadzin received the WCC delegation in Armenia at the invitation…
The Primate of the Artsakh Diocese of the Armenian Apostolic Church presented the situation in Nagorno Karabakh to the delegation of the World Council of Churches
27 May 2022
The WCC delegation visiting Armenia by the invitation of the World Council of Churches (WCC) Armenian Round Table Foundation met with Bishop Vrtanes Abrahamyan, the Primate of the Artsakh Diocese…
There is no translation available.«Կրթական, մասնագիտական և ֆինանսական աջակցություն սիրիահայ, արցախահայ և տեղաբնակ ուսանողների համար» ծրագիրը դասընթացներ է կազմակերպում ուսանողների մասնագիտական կարողությունները բարելավելու և աշխատանքային շուկա մուտք գործելու նպատակով։ Նախընտրած…
The World Council of Churches Armenia Inter-Church Charity Round Table Foundation (ART) announces a competition for the preparation of a film-report dedicated to the 25th anniversary of its establishment. The…
Մասնագիտական դասընթաց՝ զոհված, վիրավորված, անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքների անդամների համար
21 Apr 2022
There is no translation available.2021թ․ դեկտեմբեր ամսից ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի և Գեյթվեյ Հայաստան հիմնադրամների ֆինանսական աջակցության և Արտ Հաուս ուսումնական կենտրոնի հետ համագործակցության շնորհիվ մեկնարկել է 6-ամսյա մասնագիտական…
Բանակցության հմտությունների զարգացման դասախոսություն՝ Կլոր սեղան հիմնադրամում
20 Apr 2022
There is no translation available.ԵՀԽ ՀԿՍ գրասենյակում կայացավ ՀԿՍ եռամյա ծրագրի արտաքին գնահատումն իրականացրած բանակցային գործի մասնագետ (CMPartners, Քեմբրիջ, ԱՄՆ) Արթուր Մարտիրոսյանի կազմակերպած դասախոսությունը՝ նվիրված «Բանակցություններ» թեմային։ Դասախոսությանը մասնակցեցին Հայ…
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը «Կրթական, մասնագիտական և ֆինանսական աջակցություն սիրիահայ, արցախահայ և տեղաբնակ ուսանողների համար» ծրագրի շրջանակում տրամադրում է կրթաթոշակներ հայաստանյան բուհերում ուսանող երիտասարդներին։ Դիմումների…

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196; +374 10 517-198

FB ART page