There is no translation available.

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը «Կրթական, մասնագիտական և ֆինանսական աջակցություն սիրիահայ, արցախահայ և տեղաբնակ ուսանողների համար» ծրագրի շրջանակում տրամադրում է կրթաթոշակներ հայաստանյան բուհերում ուսանող երիտասարդներին։

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 2022 թ. մայիսի 10-ը:


ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը կազմակերպում է նաև մասնագիտական վճարովի պրակտիկա 3-րդ և 4-րդ կուրսի ուսանողների և վերջին 1,5 տարվա շրջանավարտների համար, և դասընթացներ՝ ուսանողների մասնագիտական հմտությունները բարելավելու համար։

 

Մանրամասները՝ կից ֆայլում։

  • Print
  • Email

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196; 

Web site: www.roundtable-act.am

E-mail: [email protected]

FB ART page