Peace Building

ART works to increase public awareness on peace and conflict transformation through joint efforts and opinion exchange between CSOs, media, opinion leaders and peace ambassadors. To this end, ART pays special attention to building youth and CSOs capacity in conflict transformation and offers alternative view and vision of peace.

Two major Christian church organizations denounce blockade of ethnic Armenian region
20 Dec 2022
The Conference of European Churches (CEC) and the World Council of Churches (WCC) in a joint letter sent 19 December to the European Union foreign policy chief Josep Borrell, denounced…
Brot für die Welt Partner Coordination meeting at WCC Armenia Round Table
27 Oct 2022
On October 26th 2022 by an invitation and initiative of the World Council of Churches (WCC) Armenia Round Table Foundation representatives of different civil society organizations working in Armenia with…
The Catholicos of All Armenians received the members of the delegation of the World Council of Churches
30 May 2022
On May 30, His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians at the Mother See of Holy Etchmiadzin received the WCC delegation in Armenia at the invitation…
The Primate of the Artsakh Diocese of the Armenian Apostolic Church presented the situation in Nagorno Karabakh to the delegation of the World Council of Churches
27 May 2022
The WCC delegation visiting Armenia by the invitation of the World Council of Churches (WCC) Armenian Round Table Foundation met with Bishop Vrtanes Abrahamyan, the Primate of the Artsakh Diocese…
The World Council of Churches Armenia Inter-Church Charity Round Table Foundation (ART) announces a competition for the preparation of a film-report dedicated to the 25th anniversary of its establishment. The…
Award Ceremony of Fresco 2020 Internationfl Film Festival held in Yerevan
31 Aug 2020
The 7th Fresco International Festival of Contemporary Art and Contemporary Films created a cultural holiday from August 22 to September 1, holding film screenings-discussions, concert programs և online meetings. The…
"Fresco" modern arts and film festival kicked off seventh time
24 Aug 2020
“Fresco” modern art and spiritual films festival this year is held with a special format. The launch was given in the city Berd of Tavush region, which borders with Azerbaijan.…
Public Statement on peace and human rights along the Armenia-Azerbaijan border. ACT Alliance
07 Aug 2020
“ACT Alliance welcomes the cessation of direct military action on the Armenian-Azerbaijan border last month. We urge the parties of the conflict to continue to respect the ceasefire and de-escalate…
Հակամարտությունների փոխակերպման դասընթաց Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի  վերապատրաստած մասնագետից
30 Jun 2020
There is no translation available.Տեղի ունեցավ «Հակամարտությունների փոխակերպում» թեմային նվիրված գործնական հեռավար դասընթացը։ Այն վարում էր ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի օգնությամբ վերապատրաստում անցած՝ Կլոր սեղանի հակամարտությունների փոխակերպման ոչ…
Քննարկվել են ընթացիկ ծրագրերը և նախանշվել անելիքները
27 Jun 2020
There is no translation available.Հունիսի 26-ին տեղի ունեցավ աշխատանքային խմբի հանդիպում ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ՀԿՍ-ի աշխատակիցները,  խորհրդատու-փորձագետներ Տ․ Վահրամ քահանա…

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196; 

Web site: www.roundtable-act.am

E-mail: [email protected]

FB ART page