Integrated Community Development

The goal of Integrated Community Development (ICD) component is to contribute to integrated community development inthe social justice, strengthening of value based society, environmental sustainability and economic wellbeing Armenia and Nagorno- Karabakh Republic.

Armenia Round Table Hosted the UNDP Armenian Office Delegation
17 Jan 2019
On January 17th, Dr. Karen Nazaryan, Executive Director of Wourld Council of Churches Armenia Round Table foundation (WCC ART) accepted the delegation of UNDP Armenia country office, headed by Mr.…
Կլոր սեղան հիմնադրամի աջակցությամբ ամանորյա նվերներ են բաժանվել Արցախում, Արթիկում, Աշտարակում և Տավուշում
16 Jan 2019
There is no translation available.Արցախի, արթիկի, Աշտարակի և Տավուշի կարիքավորներին և աշակերտներին ամանորյա անակնկալ նվերներով են այցելել Հայ Առաքելական Եկեղեցու հոգևորականները, թեմերի սոցիալ-կրթական կենտրոնի աշխատակիցները: Նախաձեռնությունն իրեկանացել է ԵՀԽ հայաստանյան…
The Voice of Tavush Teenagers From the Border to the World
11 Jan 2019
“The Voice of Tavush Teenagers from the Border to the World” project, supprted by Armenia Round Table held its closing ceremony. Bishop Bagrat Galstanyan, Primate of the Taush Diocese of…
Interactive performance in Saghmosavank on Environmental Issues
14 Dec 2018
14 youth from Ashtarak "St. Marianeh" Social Center performed "Waste in Our Life" interactive performance at Saghmosavank Social Centre.  The performance was interactive-educational and actively involved 30 people in Saghmosavan…
ART and SCR Supported the Renovation of Sanahin Village N3 Kindergarten in Lori region of Armenia
12 Dec 2018
The opening ceremony of Alaverdi community N3 Kindergarten secondary building was hold. Renovation of the kindergarten located in Sanain railway station was supported by World Council of Churches Armenia Round…
Meeting in Berkaber for “Jobs for Rural Youth in Armenia through Beekeeping” project
30 Nov 2018
World Council of Churches Armenia Round Table Foundation's (ART) team visited Berkaber, one of the borderline villages in Tavush for starting project aimed at increasing living conditions by increasing the…
Events at "St Marneh" Social Center of Ashtarak
13 Nov 2018
Representatives of the Ministry of Emergency Situations of Armenia held a regular training at "St Marianeh" social center, supported by WCC Armenia Round Table foundation, on the necessary actions to…
Renovations at Ashtarak “St. Marianeh” social center
12 Nov 2018
Renovation of classrooms at "St. Marianeh" social center, in Ashtarak, supported by the WCC Armenia Round Table Foundation, has been completed. Three small rooms (two of them without windows and…
"Bible and Violence" Seminar in Gavar
09 Nov 2018
The Gavar Community Education Center of Gegharkunik Diocese, supported by WCC Armenia Round Table Foundation, organizes  series of workshops on "Bible and Violence"  supported by World Vision, promoting awareness raising…
Գավառի կենտրոնի շահառուների այցելությունը Երևան
19 Oct 2018
There is no translation available.Հոկտեմբերի 9-ին Գեղարքունյաց թեմի Գավառի համայնքային-կրթական կենտրոնի նկարչության խմբակի սաների համար կազմակերպվել էր բովանդակալից ուսուցողական էքսկուրսիա դեպի Երևան: Գեղագիտության ազգային կենտրոնում երեխաները մասնակցեցին «Հայոց աշխարհի մայրաքաղաքները»…

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436

JoomShaper