Capacity Building

The objective of the capacity building programme of ART is to promote development of civil society by increased human and institutional capacity. Being one of the priority areas of ART work, capacity building, strengthens and supports conceptual growth and programme management of civil society organizations by systematic learning and tailor-made courses on a variety of fields including project cycle management, organizational development, strategy planning, monitoring, environmental care, HIV-AIDS, gender based violence, drug abuse and others.

Կլոր սեղան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը գումարեց 2020 թ. առաջին նիստը
12 Mar 2020
There is no translation available.Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգ Զ Չորեքչյան դահլիճում տեղի ունեցավ ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան (ՀԿՍ) հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի 2020 թ. առաջին նիստը: Այն նախագահում էր ՀԿՍ…
Graduation of Syrian and Local Participants in Pastry and Cake Making
07 Mar 2020
World Council of Churches Armenia Inter-Church Charitable Foundation (WCC ART)  and the Art House Training Center hosted a graduation ceremony of the beneficiaries, during which participants presented cakes and sweets…
Բիզնես գործընկերների հավաքագրման մրցույթ
01 Feb 2020
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը շարունակում է «ՀՀ-ում փախստական սիրիահայերի կենսապայմանների բարելավում» ծրագիրը, որի շրջանակներում պլանավորում է ստեղծել հրուշակեղենի արտադրամաս, որտեղ կաշխատեն հաջողությամբ մասնագիտական վերապատրաստում անցած…
Համայնքների մասնակցային կարիքների գնահատում
01 Feb 2020
There is no translation available.Տեխնիկական առաջադրանքՀամայնքների մասնակցային կարիքների գնահատում(սոցիալական կենտրոնների համար՝ իրենց կողմից սպասարկվող համայնքների վերաբերյալ) Աշխատանքի անվանումը՝ Համայնքային մասնակցային գնահատման խորհրդատուԾրագրի անվանումը՝ Աջակցություն ՀԱԵ թեմերին կից գործող սոցիալական և…
A Workshop on the Mapping of communities and Social Centres
24 Jan 2020
WCC ART organized two-day workshop on mapping of the communities and social centers for its colleagues. The heads and social workers of the social centers, operating with the support of…
Future Interior Designers, Shaghig and Gali
30 Dec 2019
Shaghig Juharyan and Gali Baboghli, participants of professional paid-internships within the framework of the "Better Future for Syrian-Armenian Youth" project, are having an internship at “Ashn Project” architectural company. Gali…
Project Manager Intern Rita Keshishian
30 Dec 2019
The next participant of professional paid-internship program, which is being organized within the framework of the “Better Future of Syrian-Armenian Youth” project, is Rita Keshishian, who is doing her internship…
Kevork, Palig and Sarin Talk About Their Internship
30 Dec 2019
Kevork Kazanjian, Palig Keheayean and Sarin Jenanian are the participants of the two-month paid-internships for Syrian-Armenian students and graduates organized within the framework of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth”…
Նոր «Խաղաղության գրադարան»՝ Շիրակի թեմում
26 Dec 2019
There is no translation available.Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի գրադարանում իրականացվեց «Խաղաղության գրադարան» ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն էր Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի գրադարանը համալրել քաղաքագիտական և մասնագիտական գրականությամբ։ Գրադարանին նվիրաբերվեց 20 միավոր…
Nora Toprakji: Profession-Architect
24 Dec 2019
“I am from Aleppo, Syria. In 2011 because of Syrian war, with my family I moved to motherland Armenia,”- says Nora Toprakji, our next participant of professional paid-internship program, which…

Gallery

Contact us

[spmap lat="40.1607368" lng="44.2907935" zoom="15" height="60" maptype="ROADMAP"]

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436