Capacity Building

The objective of the capacity building programme of ART is to promote development of civil society by increased human and institutional capacity. Being one of the priority areas of ART work, capacity building, strengthens and supports conceptual growth and programme management of civil society organizations by systematic learning and tailor-made courses on a variety of fields including project cycle management, organizational development, strategy planning, monitoring, environmental care, HIV-AIDS, gender based violence, drug abuse and others.

Դասընթացի հրավեր
16 May 2022
There is no translation available.«Կրթական, մասնագիտական և ֆինանսական աջակցություն սիրիահայ, արցախահայ և տեղաբնակ ուսանողների համար» ծրագիրը դասընթացներ է կազմակերպում ուսանողների մասնագիտական կարողությունները բարելավելու և աշխատանքային շուկա մուտք գործելու նպատակով։ Նախընտրած…
Announcement for the film making competition
13 May 2022
The World Council of Churches Armenia Inter-Church Charity Round Table Foundation (ART) announces a competition for the preparation of a film-report dedicated to the 25th anniversary of its establishment. The…
Բանակցության հմտությունների զարգացման դասախոսություն՝ Կլոր սեղան հիմնադրամում
20 Apr 2022
There is no translation available.ԵՀԽ ՀԿՍ գրասենյակում կայացավ ՀԿՍ եռամյա ծրագրի արտաքին գնահատումն իրականացրած բանակցային գործի մասնագետ (CMPartners, Քեմբրիջ, ԱՄՆ) Արթուր Մարտիրոսյանի կազմակերպած դասախոսությունը՝ նվիրված «Բանակցություններ» թեմային։ Դասախոսությանը մասնակցեցին Հայ…
Կրթաթոշակների ծրագիր ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամից
08 Apr 2022
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը «Կրթական, մասնագիտական և ֆինանսական աջակցություն սիրիահայ, արցախահայ և տեղաբնակ ուսանողների համար» ծրագրի շրջանակում տրամադրում է կրթաթոշակներ հայաստանյան բուհերում ուսանող երիտասարդներին։ Դիմումների…
Non-Violent Communication: A series of interactive on-line workshops
27 Jan 2022
There is no translation available.Welcome to this programme of six one day workshops. It is for people who in their everyday practice are involved in conversations with people facing some…
Walking With God: A series of interactive, supportive on-line workshop
27 Jan 2022
There is no translation available.If you are a social or diaconal worker, youth or pastoral worker and would like to take some time to develop your spiritual resources, develop self-care or deal with…
Domestic violence prevention programs by WCC Armenia Round Table in 2021
05 Jan 2022
Within the framework of the project named “Armenian Church works in abuse awareness, prevention and response to domestic violence and war trauma”, in the scope of the program “The EU…
"The mission of the deacon in the 21st century. Social-spiritual-psychological support skills" training
27 Dec 2021
His Grace Bishop Moushegh Babayan, the Grand Sacristan of the Mother See, with the blessing of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, in the Kotayk…
Exhibition and game-competition in AAC Tavush Diocese on the topic "Responsible Fatherhood"
13 Dec 2021
Within the framework of the project named “Armenian Church works in abuse awareness, prevention and response to domestic violence and war trauma”, in the scope of the program “The EU…
Discussion-event about "Responsible Fatherhood" in Gyulagarak
01 Dec 2021
On November 29, on the occasion of the International Men's Day an event implemented dedicated to "Responsible fatherhood" within the framework of the project "Armenian Church works in awareness raising,…

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196; +374 10 517-198

FB ART page