News

There is no translation available.

Տեխնիկական առաջադրանք
Համայնքների մասնակցային կարիքների գնահատում
(սոցիալական կենտրոնների համար՝ իրենց կողմից սպասարկվող համայնքների վերաբերյալ)

Աշխատանքի անվանումը՝ Համայնքային մասնակցային գնահատման խորհրդատու
Ծրագրի անվանումը՝ Աջակցություն ՀԱԵ թեմերին կից գործող սոցիալական և կրթական կենտրոններին՝ կայունության պլանների ձևավորման գործընթացոմ
Կազմակերպություն՝ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամ
Աշխատանքի աշխարհագրություն՝ ՀՀ Արագածոտն, Արմավիր, Գեղարքունիք, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ մարզեր
Տևողություն՝ 2019թ. փետրվարի 10-ից մարտի 31
Դիմելու վերջնաժամկետ՝ 2019թ. փետրվարի 5

Աշխատանքի իրականացման համատեքստը
Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը (ՀԿՍ) ակտիվորեն համագործակցում է Եկեղեցիների և հասարակական կազմակերպությունների հետ՝ երկրում աղքատությունը նվազեցնելու, կայուն համայնքային զարգացման ուղղություններով: ՀԿՍ-ն իր գործունեությունն իրականացնում է չորս հիմնական ուղղություններով՝ համապարփակ համայնքային զարգացում ու դիակոնիա, կարողությունների զարգացում, տարածաշրջանային խաղաղություն ու հաշտեցում, օգնություն արտակարգ իրավիճակներում:
Համապարփակ համայնքային զարգացման ծրագրով ՀԿՍ-ն աջակցում է թեմապատկան տասը կենտրոնների, նրանց ծրագրերին տրամադրում ֆինանսավորում և նպաստում է կարողությունների զարգացմանը` բնակչությանը բազմաբնույթ ծառայություններ մատուցելու նպատակով: Կենտրոնները գործում են Արագածոտնի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Լոռու, Շիրակի, Տավուշի մարզերում (Աշտարակ, Գայ, Գավառ, Գյումրի, Իջևան, Վանաձոր, Վարդենիս, Ջրվեժ, Սաղմոսավան և Քարակերտ համայնքներ):
Կենտրոնները ծավալում են կրթական, սոցիալական, երիտասարդական, հոգևոր-մշակութային գործունեություն և տարբեր ծառայություններ են մատուցում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ու խոցելի խմբերին: Կենտրոնները հատուկ ուշադրություն են դարձնում երեխաների, միայնակ կանանց, տարեցների և հատուկ կարիքներով անձանց հետ աշխատանքին:

Նպատակը
Համայնքային կարիքների գնահատման այս ուսումնասիրությունն իրականացվում է ՀԿՍ նախաձեռնությամբ՝ ՀԱԵ թեմերին կից գործող սոցիալական և սոցիալ-կրթական կենտրոնների ծրագրային աշխատանքը համայնքներում առավել արդյունավետ պլանավորելու նպատակով։


Խնդիրները
1. Վեր հանել համայնքում առաջնային սոցիալական կարիքները՝ մասնավորապես սոցիալական և բարոյահոգեբանական աջակցության, կրթական և մասնագիտական վերապատրաստման ոլորտում:
2. Ուսումնասիրել եկամուտի գոյացման ներուժային հնարավորությունները՝ մասնավորապես՝ երիտասարդների և խոցելի խմբերին պատկանող կանանց ու տղամարդկանց համար։
3. Նույնականացնել խոցելի խմբերին պատկանող մարդկանց կարիքներն ու բացերը՝ աշխատաշուկայում մրցունակ լինելու համար։
4. Նույնականացնել տվյալ համայնքում երեխաների, դեռահասների և երիտասարդների համար արդյունավետ ժամանցային և արտադպրոցական կրթական կարիքները։
5. Նույնականացնել սոցիալական խոցելիության պատճառ հանդիսացող հատուկ հանգամանքները (cross-cutting issues)՝ գենդերային անհավասարություն, առողջական և առողջապահական, բնապահպանական, և այլն։

Արտադրանքը (Deliverables)
Աշխատանքի մանրամասն պլանավորման փաստաթուղթ - 2020թ. փետրվարի 8-ից 12: Համայնքների մասնակցային գնահատման արդյունքների նախնական զեկույց - 2020թ. մարտի 10:
Համայնքների մասնակցային գնահատման արդյունքների վերաբերյալ ամբողջական զեկույց - 2020թ. մարտի 25-ից 31:

Նշում. Ուսումնասիրության արդյունքների ներկայացումից զատ, զեկույցը ներառում է հանձնրարականներ, այդ թվում՝ հետևյալ կետերի վերաբերյալ՝ 1. կենտրոնների մրցակցային առավելությունները համայնքի սոցիալական և կրթական կարիքները ու բացերը լրացնելու համար, 2. յուրաքանյչյուր կենտրոնի գործունեության մեկ կամ երկու հնարավոր գերակա ուղղությունների նախանշում:

Մեթոդաբանություն
Համայնքային կարիքների գնահատման ուսումնասիրությունը պետք է իրականացվի առաջնային և երկրորդային հետազոտության միջոցով՝ օգտագործելով համայնքների վերաբերյալ առկա ուսումնասիրությունները և համայնքային զարգացման պլաններն ըստ առկայության, սոցիալ-կրթական կենտրոնների գործունեության վերաբերյալ հիմնական փաստաթղթերը, ինչպես նաև՝ վերլուծական հաշվետվություններն ըստ առկայության։ Համայնքային գնահատման համար հիմնականում օգտագործվելու են որակական հետազոտության մեթոդներ, իսկ քանակական հետազոտության արդյունքները ցանկալի է ներկայացնել excel ծրագրով։
Մեթդաբանությունը մանրամասն պետք է մշակի խորհրդատուն և հաստատի ՀԿՍ-ի հետ՝ նախապես։

Դիմելու կարգը
Խորհրդատվության առաջարկը հարկավոր է ներկայացնել ՀԿՍ՝ մինչև փետրվարի 5-ը, ժամը 17.00, հետևյալ էլ.հասցեով՝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգել 010-517-157 համարով:
Խորհրդավության առաջարկը պետք է ներառի հետևյալ փաստաթղթերը.
- Առաջարկի համառոտ նկարագրությունը,
- Նախահաշիվը,
- Դիմող խորհրդատուի կամ խորհրդատու կազմակերպության փորձառության համառոտ նկարագիր:

  • Print
  • Email

Gallery

Contact us

[spmap lat="40.1607368" lng="44.2907935" zoom="15" height="60" maptype="ROADMAP"]

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436