News

On November 26, ART staff visited AAC Shirak Diocese Gyumri Social-Educational center where, in the frames of “Response to COVID-19” project, humanitarian aid was distributed. The main aim of the project is to provide vulnerable people, affected by COVID-19, with humanitarian aid. In this particular area the project also aimed to support 171 displaced people from Artsakh (Nagorno-Karabakh). 

ART food packs anti pandemic 3

It was planned to reach 600  people in the initial phase of the project, however, due to the savings from the purchase of products, it was possible to buy additional 70 food and 204 sanitary packages.

ART food packs Gyumri social workers 2

The distribution was organized following all the COVID-19 spread prevention rules (floor markings, protection masks, hand sanitizing, temperature scanning, social distance). 

ART food packs woman from Artsakh 7

According to the social workers, many displaced people have left for Nagorno-Karabakh. Gyumri center is to update the lists with the Shirak Governor's office.ART food packs woman from Artsakh 8

One of the aid recipient displaced families shared their story.The family left Gyumri 25 years ago and started life overcoming a lot of difficulties in Karvachar (now handed to Azerbaijan) and a few days ago they burnt their house to the ground not to leave it to Azerbaijanis. 

ART food packs woman from Artsakh 5

The other lady told in tears she had seen her house in Berdzor in Azeris’ videos. They do not even think about returning back to Nagorno-Karabakh because they have no security guarantee.

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Artsakh#sigProId04653213f9

Joint Project of Aleppo-NGO and WCC Armenia Round Table Foundation 

INTERNSHIP OPPORTUNITY FOR ARTSAKH YOUTH

“Bright Future for Youth” Project

Deadline: 25 November 2020

Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO) with the fund of WCC Armenia Round Table Foundation announces paid Internship program for Artsakh youth in Armenia within the framework of the “Bright Future for Youth” project.

Students from Artsakh (also the recent 5-year graduates) who due to the Artsakh war in 2020, have left their studies, temporarily moved to the Republic of Armenia and looking for a job/internship, then the “Bright Future for Youth” project allows you to spend a 1-month internship in leading Armenian companies and organizations, receiving 50,000 AMD.

To apply, please send the followings to the below-mentioned E-mail:

1. Resume/CV (Word and PDF);
2. Legal Personal Document;
3. Application Form. Arm/English.

The deadline for submissions is 25 November 2020>


Submit all electronic applications with required documents to Araks Martirosyan at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with an email subject line that includes “Internship Application (Your Name and Last Name)”.

For questions and inquiries, please contact us on 098 545361.

The paid internship component of the “Bright Future for Youth” project enables talented youth to be involved in the activities of the most prestigious public and private sector institutions of the Republic of Armenia, paving a way for a successful career. Through the paid internship component, students and recent graduates improve their skills by working in various environments and gaining professional experience while working side-by-side with experienced professionals.

The “Bright Future for Youth” project was launched on 1 February 2020. The project is funded by the World Council of Churches Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation (ART) and implemented by Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO).

պայծառ ապագա» ծրագիր

Վերջնաժամկետ՝ 25 նոյեմբեր 2020թ.


«ՀԱԼԵՊ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունը՝ ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ հայտարարում է վճարովի ինթերնշիփային ծրագիր ԱՐՑԱԽՑԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ համար: Ինթերնշիփերն իրականացվում են «Երիտասարդների պայծառ ապագա» ծրագրի շրջանակում:

Արցախցի այն ուսանողները ( նաև վերջին՝ 5 տարվա շրջանավարտները), ովքեր 2020թ. Արցախյան պատերազմի պատճառով կիսատ են թողել իրենց ուսումը, ժամանակավորապես տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետություն և փնտրում են աշխատանք/պրակտիկա, ապա «Երիտասարդների պայծառ ապագա» ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ձեզ 1 ամսով մասնագիտական պրակտիկա անցնել հայկական առաջատար ընկերություններում և կազմակերպություններում՝ ստանալով նաև 50,000 ՀՀ դրամի չափով գումար:

Դիմելու համար ներքոնշյալ էլ. հասցեին անհրաժեշտ է ուղարկել՝

1. Ռեզյումե/CV/ (Word/PDF),
2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
3. Դիմում-հայտագիր/Հայերեն կամ անգլերեն:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 25 նոյեմբեր 2020թ.

Էլեկտրոնային դիմումները (հայերեն կամ անգլերեն) անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին ուղարկել Արաքս Մարտիրոսյանին` This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. էլ. հասցեով՝ Subject բաժնում նշելով Internship Application (Անուն/Ազգանուն):

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 098 545361 հեռախոսահամարին:

«Երիտասարդների պայծառ ապագա» ծրագրի` վճարովի պրակտիկայի բաղադրիչը նպատակասլաց երիտասարդներին հնարավորություն է տալիս ընդգրկվել ՀՀ պետական և մասնավոր ամենահեղինակավոր կառույցների առաքելության և գործունեության մեջ՝ ճանապարհ հարթելով դեպի հաջողակ կարիերա: Վճարովի պրակտիկայի բաղադրիչի միջոցով ուսանողները և շրջանավարտները բարելավում են իրենց հմտությունները՝աշխատելով տարաբնույթ միջավայրերում և ձեռք բերում մասնագիտական փորձ`կողք կողքի աշխատելով փորձառումասնագետների հետ:

«Երիտասարդների պայծառ ապագա» ծրագրի մեկնարկը տրվել է 2020թ. փետրվարի 1-ին: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եկեղեցիների Համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական Կլոր սեղան հիմնադրամի կողմից և իրականացվում «ՀԱԼԵՊ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ:

The clergymen of the Armenian Apostolic Church, the social and educational center of the dioceses visited the needy and pupils of Artsakh, Artik, Ashtarak and Tavush. The initiative was implemented with the support of the WCC Armenia Round Table Foundation.


Artik

The clergymen of Artsakh Diocese made New Year surprise to the nursing home of Artsakh, 34 families with many of children from Taghavard village, Shushi and Stepanakert, 70 people in Shushi prison, and 25 students from Stepanakert Boarding School.

In Artik Diocese, clergymen handed gifts to 60 needy residents of Artik, Anushavan, Tufashen, Lernakert, Vardakar, Lusakert, Hotvashen, Nahapetavan, Spandaryan and Arevshat communities.

80 beneficiaries received gifts during the New Year celebration at the Saint Marianeh Center in Ashtarak. After New Year greetings and presents the students of the center rejoiced Father Frost (Santa Claus) with their musical performances.


48393315 1931492093827387 2987011177248194560 oThis year, the format of the events was slightly changed by the recommendation Bishop Bagrat Galstyan, the Primate of Tavush Diocese of Armenian Apostolic Church. Unlike recent years, when the students of the diocese's Sunday schools performed for themselves and their parents, this year they made speeches in kindergartens and pre-schools, general schools and military units, and in Berd and Gosh they visited lonely elders in their communities and informed them the sacrament of Christmas. Overall, 1805 students, representing about 40 communities in the region and attending Sunday schools and socio-educational centers in Tavush region received presents.

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Artsakh#sigProId4fae70513e

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Artsakh#sigProId29c3ce3b8c

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Artsakh#sigProIdcdfcd2e4d5

Gallery

Contact us

[spmap lat="40.1607368" lng="44.2907935" zoom="15" height="60" maptype="ROADMAP"]

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436