News

The second online training of the informal educational course on conflict transformation with the youth of Shirak region was held during May 17 to 19 on the initiative of Armenia Round Table Charity Foundation.
The trainers were Melanya Rafaelyan and Karine Tonoyan, employees of the social-educational center of Shirak Diocese of the Armenian Apostolic Church.
During the online courses, the trainers introduced the five topics of the "Conflict Transformation" manual to the participants and discussed with them what the conflict is, what is the conflict transformation, how to analyze it, and talked also about the conflict actors and the methods of conflict analysis.
16 young people of Shirak region participated in online trainings. Through remote interactive games they got acquainted with the conflict communication in practice.

Conflict transformation training Shirak Round Table Charity Foundation 2

The training provided an opportunity for young people to gain a basic knowledge of conflict origins and development patterns, to develop analytical skills in conflict management, to contribute to the conflict transformation, to the formation of non-standard and innovative thinking. It also contributed to change the participants’ attitudes towards the possibilities of perception and the conflict transformation.

Conflict transformation training Shirak Round Table Charity Foundation 11

The distance course was held within the framework of "Giving Voice to Peace" project of WCC Armenia Round Table Charity Foundation by the support of Federation of Swiss Protestant Churches (HEKS / EPER).

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Armenia#sigProIdc492d396b7

 The dioceses of the Armenian Apostolic Church also joined the anti-crisis measures with the support of Armenia Round Table Charity Foundation.

Ashtarak snund

Armenia Round Table charity foundation (World Council of Churches Armenia Round Table Charity Foundation-ART) also joined the fight against coronavirus. The social centres of the dioceses of the Armenian Apostolic Church, by the support of ART, compiled lists of volunteers and are ready to support the Government of Armenia for assisting people facing social problems during self-isolation. The list includes 109 volunteers. In addition, the social centres have already started the provision of necessary foodstuffs, stationery and other necessary items on their own initiative.

Ashtarak Snund 2

"Arevik" social-educational centre of Tavush Diocese of the Armenian Apostolic Church by the support of ART, prepared food packages. During the first stage of the project, in the primacy of Tavush Diocese, the centre’s volunteers and clergymen, led by His Grace Bishop Bagrat Galstanyan, the Primate of the Diocese of Tavush, and "armed" with masks sewn by "Telik" social enterprise the food parcels. The food packages also included "The sweet fruit preserve of the Monastery". They were distributed to 33 socially vulnerable families living in Ijevan, Gandzakar, Sevkar, Azatamut, Ditavan, Verin Karmiraghbyur communities.

Gyumri snund IMG 9428

With the funding of the Mother See, the staff of the Social-Educational Centre of Shirak Diocese have also prepared food packages on the voluntary basis during those days. By the blessing of His Grace Bishop Michael Ajapahyan, the Primate of the Diocese of Shirak, they provide grocery and food package for 200 families of Gyumri. In addition, hygiene items are also provided by Shirak Diocese. With the help of Church benefactors, 50 other families also have received food packages.

In order to assess and support the needs of the beneficiaries, the Social-Educational Centre cooperates with the regional and municipal authorities to eliminate overlaps and make support more targeted.

Gyumri kar IMG 9505

Women sew 5,000 masks in the centre. The project of making masks is implemented within the framework of a project initiated by the collaboration of Armenia Round Table Charity Foundation and Mother See of Holy Etchmiadzin. In general, within the framework of the project, it is planned to sew 20,000 masks in the social centres of Gyumri, Ijevan, Vanadzor and in the "Hayordats Tun" of Etchmiadzin.
In order to help the community, with the support of Shirak Diocese, bedding is being sewn that will be allocated to the inpatient departments of the region's hospitals. A few days ago, the Social-Educational Centre of Shirak Diocese donated blankets and hygiene items to the Gyumri Infectious Diseases Hospital and the Austrian Mother and Child Hospital. The employees of the canter are involved in both: all the works carried out on a voluntary basis and for their main work functions.

In April, under the auspices of the Diocese of Aragatsotn and Mother See of Holy Etchmiadzin, nutritional support has been provided to 115 socially vulnerable families. The center holds meetings with clergy and art classes online.

Karakert grenakan 1

By the initiative of NGO "Narek" 40 students of the elementary school operating at the Center of spiritual culture after St. Gregory of Narekatsi in Karakert of the Diocese of Armavir, providing hygiene items and stationery. The canter has moved all courses to online platform.

The social centres of Gavar and Vardenis of Diocese of Gegharkunik also have moved all courses to online platform. All the centres that have taken a distance course prove that one of the main obstacles is the lack of devices and the Internet in the families of some beneficiaries.

Join our efforts, donate here. Every penny counts!

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Armenia#sigProIda7bf9deb21

There is no translation available.

Ապրիլի 28-ից մայիսի 6-ը ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Տավուշի մարզի երիտասարդների համար անցկացվեց հակամարտությունների փոխակերպմանը նվիրված ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացի՝ այս անգամ հեռավար հանդիպումը: Դասընթացավարներն էին Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանի վարիչ և համալսարանի դասախոս Վլադիմիր Պողոսյանը, Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների աշխատանքների համակարգող Էրինե Ղարայանը: Հեռավար հանդիպումների ժամանակ դասընթացավարները ներկայացրեցին դասընթացի մասնակիցներին «Հակամարտությունների փոխակերպում» ձեռնարկի 5 թեմաները և երիտասարդների հետ քննարկեցին, թե ի՞նչ է կոնֆլիկտը, ի՞նչ է կոնֆլիկտի փոխակերպումը, ինչպե՞ս վերլուծել կոնֆլիկտը, ինչպես նաև խոսեցին կոնֆլիկտի դերակատարների և կոնֆլիկտի վերլուծության մեթոդների մասին: Հեռավար դասընթացին մասնակցեց Տավուշի մարզի 15 երիտասարդ, ովքեր հեռավար ինտերակտիվ խաղերի միջոցով հնարավորություն ստացան գործնականորեն հասկանալ կոնֆլիկտային հաղորդակցման հմտությունները:

Screenshot 1

Դասընթացը հնարավորություն ընձեռեց երիտասարդներին ստանալ բազային գիտելիք կոնֆլիկտների ծագման և զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ, զարգացնել կոնֆլիկտների հետ աշխատանքի վերլուծական ունակությունները, նպաստել կոնֆլիկտների ստեղծագործական փոխակերպման, ոչ ստանդարտ ու նորարարական մտածելակերպի ձևավորմանը: Այն նաև նպաստեց, որպեսզի երիտասարդների մոտ փոխվի վերաբերմունքը ինչպես կոնֆլիկտների ընկալման, այնպես էլ դրանց փոխակերպման հնարավորությունների նկատմամբ:

93675005 519197252110166 6915243306175692800 n

Հեռավար դասընթացն անցկացվել է ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակում՝ Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցիների միության (HEKS/EPER) աջակցությամբ:

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Armenia#sigProId3c616dab09

There is no translation available.

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի աջակցությամբ գործող Հայ Առաքելական Եկեղեցու Շիրակի թեմի Սոցիալ-կրթական կենտրոնը շարունակում է աշխատել հասարակության տարբեր խմբերի կարիքավոր ընտանիքների հետ: Տարեցների, դեռահասների ու նախադպրոցական տարիքի երեխաների խնամքի և հոգածության ծրագրերով շահառուները չեն գալիս կենտրոն, բայց աշխատանքը շարունակվում է հեռավար: Կենտրոնը դպրոցականներին օգնում է հեռավար դասապատրաստման աշխատանքներում, սոցիալական մանկավարժը մշտապես աշխատում է ծնողների ու երեխաների հետ՝ ապահովելով հեռավար մանկավարժական ու սոցիալական աջակցությունը, իսկ դաստիարակը աշխատում է նախակրթարանի երեխաների հետ:

IMG 9394Պետական աջակցման ծրագրերի հարցում առաջացած թյուրըմբռումների ժամանակ նույնպես Շիրակի թեմի Սոցիալ-կրթական կենտրոնը օգնում է խորհրդատվությամբ:

IMG 9428
Մայր Աթոռի ֆինասավորմամբ՝ կենտրոնի աշխատակիցներն այս օրերի ընթացքում կամավոր սկզբունքով պատրաստել են սննդամթերքի փաթեթներ: Նրանք նպարեղենի ու անհրաժեշտ սննդի փաթեթ են տրամադրվում Գյումրիի 200 ընտանիքի: Սրանից զատ՝ նաև Շիրակի թեմի միջոցներով հատկացվում են հիգիենայի պարագաներ:

IMG 9483
Եկեղեցու բարերաները ևս անմասն չեն մնում այս ամենից և իրենց օգնություն են առաջարկել: Նրանց աջակցությամբ ևս 50 ընտանիք ստացել է սննդամթերքի փաթեթներ:

IMG 9498
Շահառուների կարիքի գնահատման ու աջակցման համար Սոցիալ-կրթական կենտրոնը համագործակցում է մարզային ու քաղաքային իշխանությունների հետ՝ բացառելու համար կրկնակի օգնությունն ու ավելի թիրախային դարձնելով աջակցությունը:

IMG 9479
Միաժամանակ Շիրակի թեմը դիմել է տարբեր հիմնադրամների ու բարերարների, որպեսզի հնարավոր լինի ավելի շատ մարդկանց սատարել ու ապահովվել սննդամթերքով:

IMG 9411

Սրան զուգահեռ Կենտրոնում կանայք կարում են 5000 դիմակ: Իսկ Շիրակի թեմի առաջնորդարանի աջակցությամբ համայնքին օգնելու համար անկողնային պարագաներ են կարվում, որոնք հատկացվելու են մարզի հիվանդանոցների ստացիոնար բաժանմունքներին:

IMG 9505
Սա հիվանդանոցներին տրված միակ օգնությունը չէր Շիրակի թեմի առաջնորդարանից: Շիրակի թեմի Սոցիալ-կրթական կենտրոնը օրեր առաջ վերմակներ, հիգիենայի պարագաներ է նվիրել Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցին եւ Մոր և մանկան Ավստրիական հիվանդանոցին:

Avstriakan mor ev mankan hivandanoc 6

 

Կենտրոնի աշխատակիցները բացի իրենց հիմնական աշխատանքային գործառույթներից կամավոր հիմունքներով ներգրավված են իրականացվող բոլոր աշխատանքներին:

There is no translation available.

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը սիրով հրավիրում է մասնակցելու հակամարտությունների փոխակերպման նվիրված ոչ ֆորմալ կրթական հեռավար դասընթացին: Դասընթացը կօգնի և կնպաստի Ձեզ՝

  • Ստանալ բազային գիտելիք կոնֆլիկտների ծագման և զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ:
  • Զարգացնել կոնֆլիկտների հետ աշխատանքի վերլուծական ունակությունները:
  • Նպաստել կոնֆլիկտների ստեղծագործական փոխակերպման ոչ ստանդարտ ու նորարարական մտածելակերպի ձևավորմանը:
  • Փոխել վերաբերմունքը ինչպես կոնֆլիկտների ընկալման, այնպես էլ դրանց դրական փոխակերպման հնարավորությունների նկատմամբ:
  • Զարգացնել ոչ կոնֆլիկտային հաղորդակցման պրակտիկ հմտությունները:

 

 

Դասընթացներն անվճար են:
Դասընթացն անցկացվելու է 6-7 օր՝ շաբաթը 2-3 անգամ, 1 ժամ տևողությամբ: Դասընթացի ավարտից հետո մասնակիցները կստանան էլեկտրոնային վկայականներ և կկարողանան մասնակցել կոնֆլիկների փոխակերպմանը և խաղաղության տարածմանը նվիրված փոքրածավալ ծրագրերին:

Մասնակցության ցանկության ներկայացնելու կարգը և վերջնաժամկետը`

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել այս հղումով փաստաթուղթը՝ մինչև ս.թ. ապրիլի 15-ը:

 

Դասընթացին կարող են մասնկացել 18-25 տարեկան երիտասարդները:

Դասընթացն իրականացվում է ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցիների միության (HEKS/EPER) աջակցությամբ:

There is no translation available.

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը սիրով հրավիրում է մասնակցելու հակամարտությունների փոխակերպման նվիրված ոչ ֆորմալ կրթական հեռավար դասընթացին: Դասընթացը կօգնի և կնպաստի Ձեզ՝

  • Ստանալ բազային գիտելիք կոնֆլիկտների ծագման և զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ:
  • Զարգացնել կոնֆլիկտների հետ աշխատանքի վերլուծական ունակությունները:
  • Նպաստել կոնֆլիկտների ստեղծագործական փոխակերպման ոչ ստանդարտ ու նորարարական մտածելակերպի ձևավորմանը:
  • Փոխել վերաբերմունքը ինչպես կոնֆլիկտների ընկալման, այնպես էլ դրանց դրական փոխակերպման հնարավորությունների նկատմամբ:
  • Զարգացնել ոչ կոնֆլիկտային հաղորդակցման պրակտիկ հմտությունները:

 

Դասընթացներն անվճար են:


Դասընթացն անցկացվելու է 6-7 օր՝ շաբաթը 2-3 անգամ, 1 ժամ տևողությամբ: Դասընթացի ավարտից հետո մասնակիցները կստանան էլեկտրոնային վկայականներ և կկարողանան մասնակցել կոնֆլիկների փոխակերպմանը և խաղաղության տարածմանը նվիրված փոքրածավալ ծրագրերին:

Մասնակցության ցանկության ներկայացնելու կարգը և վերջնաժամկետը`

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել այս հղումով փսատաթուղթը՝  մինչև ս.թ. ապրիլի 15-ը:

Դասընթացին կարող են մասնկացել 18-25 տարեկան երիտասարդները:


Դասընթացն իրականացվում է ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցիների միության (HEKS/EPER) աջակցությամբ:

There is no translation available.

Ստեղծված իրավիճակում դժվար կացության մեջ հայտնված ընտանիքների համար Տավուշի թեմի Արևիկ սոցիալ-կրթական կենտրոնը՝ԵՀԽ Կլոր Սեղան հիմնադրամի աջակցությամբ, սննդի փաթեթներ պատրաստեց։ Ծրագրի 1֊ին փուլի համար Հայ Առաքելական Եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդարանում կենտրոնի կամավորներն ու հոգևորականները՝ «Թելիկ» սոցիալական ձեռնարկության կարած դիմակներով «զինված», առաջնային անհրաժեշտության սննդի պարենի փաթեթները, որոնք ներառում են նաև թեմի «Վանքի անուշ» մուրաբաները, պատրաստեցին և առաքեցին Իջևան, Գանձաքար, Սևքար, Ազատամուտ, Դիտավան, Վերին Կարմիրաղբյուր համայնքներում բնակվող և դժվար կացության մեջ հայտնված 33 ընտանիքներին:

 

In the South Caucasus, the first cases of the virus appeared in late February, shortly after the outbreak in Iran. Armenia registered the highest number of cases so far: 482 as of March 30, 10:00 am. Armenia was the first of the three South Caucasus countries to declare a state of emergency, which carries implications for domestic politics. The COVID-19 pandemic has led to a global, economic and political shock that is already having a significant negative impact in the world. Believers worldwide are conflicting with public health authorities’ warnings that communal gatherings must be limited to combat the virus’ spread. Religion is the alleviation of first resort for billions of people grappling with a pandemic for which scientists, presidents and the secular world seem, so far, to have few answers. The consequences for states will depend on the duration of the pandemic and on the measures taken by states.

There is no doubt, once the number of COVID-19 cases spike, the medical services will be under strain, likewise there will be worsening of social conditions of people, those vulnerable will be harshly impacted. In this context and environment, the role and work of civil society organizations and cooperation with local actors will gain importance and be of considerable input. WCC Armenia Round Table Foundation (ART), as ecumenical organization reacted rapidly to the government’s call for mobilizing resources and volunteers. ART in cooperation with Church based social centres across the country and government, gathered volunteers to support humanitarian aid distribution to the vulnerable families and single elderly people in remote communities in Armenia. ART has already applied to international ecumenical and humanitarian organizations with a request for emergency health support to meet health care needs of locals. This serves as a good example of ecumenical solidarity and how diaconia works in practice.

To fulfil hearts of billion believers with faith and keep spiritual contact with God, Churches across the world call to pray together from homes and workplaces. This is done to help those who are struggling to find means at this difficult and stressful time, and to enable believers to worship in solidarity with one another even if it is not possible to gather in church.

In the fight against spread of the virus, Churches, including Armenian, have to conduct services beyond closed doors. Head of the Armenian Apostolic Church, His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians has declared March 18 “National Day of Prayer” amid the worldwide outbreak of the novel coronavirus. The Mother See of Holy Etchmiadzin invited everyone at 7:00 pm to join the clergy, in their private prayer from the place where they were during the national day of prayer. The Prayer was aired live on social media, on Public TV channel, thousands of people were praying together for peace and health for those who are in need. Armenian Apostolic Church runs and streams prayers every day during this troubling times. Whether we are confident and brave, or doubt-filled and fearful, God is the source of love, hope and spirituality.

Arutyun Karapetyan
Assistant to the Programme Officer at ART

There is no translation available.

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 3 նոր դեպք: Ավելի վաղ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Ադհանոմ Ղեբրեյեսուսը հայտարարել էր, որ կազմակերպությունը կորոնավիրուսը որակել է որպես համաճարակ:

«Առաջիկա օրերին և շաբաթներին մենք ակնկալում ենք, որ COVID-19 (կորոնավիրուս)-ի դեպքերը, մահերը և ազդեցության գոտում հայտնված երկրների թիվը կտրուկ կաճի: ԱՀԿ-ն այս բռնկումը գնահատել է շուրջօրյ ռեժիմով, և մենք խորապես մտահոգված ենք տարածման ահագնացող մակարդակով և դաժանությամբ, ինչպես նաև անգործության ահազանգող մակարդակով: Ուստի մենք կատարել ենա այն եզրահանգումը (գնահատականը), որ COVID-19-ը կարող է որակվել որպես ՀԱՄԱՃԱՐԱԿ»:

Հայտարարել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Ադհանոմ Ղեբրեյեսուսը:

Հայաստանի գործադիրի ղեկավարը Ֆեյսբուքի իր էջում գրել է.

«Այսօր, ցավոք, կորոնավիրուսի երեք նոր դեպք ունենք:

Երկու հոգին ՀՀ քաղաքացի են, (45 եւ 27 տարեկան) մեկը՝ Իտալիայի (51 տարեկան) ով աշխատում Է Հայաստանում։ Երեքն էլ ժամանել են Իտալիայից:

Հիմա մեկուսացնելու համար պարզաբանվում է նրանց շփման շրջանակը, որն ըստ նախնական տվյալների մեծ չէ։

Իտալիայի քաղաքացին եւ ՀՀ քաղաքացիներից մեկը գանգատներ չունեն։ ՀՀ քաղաքացիներից մեկը թոքաբորբ է տանում:

Պացիենտները ժամանելուն պես հաշվառված են եղել։

Կանխատեսելով քննադատությունները, թե ինչու Իտալիայից թռիչքները դադարեցնելու որոշում չկայացրինք, ասեմ, որ նման հնարավորությունը մի քանի անգամ քննարկել ենք եւ եկել ակնհայտ եզրակացության, որ պոտենցիալ վարակակիրները կարող են Հայաստան գալ Իտալիայի հարեւան երկրներից՝ Ֆրանսիա, Ավստրիա, քանի որ ԵՄ ներսում սահմանափակուներ չեն կիրառվել:
Այսինքն՝ նույն տրամաբանությամբ պիտի փակեինք եվրոպական մյուս ուղղությունները նույնպես, մանավանդ որ կորոնավիրուսը տարածվում է նաեւ եվրոպական այլ երկրներում։
Հիմա ավիաընկերություններն իրենք են որոշել դադարեցնել թռիչքները Իտալիայից։
Նշեմ, որ «Գոլդեն փելիսի» ժողովուրդը եւ առաջին ախտորոշված պացիենտը լավ են, գանգատ չունեն:
Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ պահպանել հանգստություն եւ պահպանել կորոնավիրուսի կանխարգելման միջոցների վերաբերյալ առողջապահության նախարարության խորհուրդները։
Ուշադրություն դարձրեք, որ այս երեք դեպքերը նույնպես Հայաստանում վարակվելու դեպքեր չեն, այլ արտերկրում տեղի ունեցած վարակվածություններ»։

World Council of Churches Armenia Inter-Church Charitable Foundation (WCC ART)  and the Art House Training Center hosted a graduation ceremony of the beneficiaries, during which participants presented cakes and sweets made themselves, as well as essays on their origin, preparation and preservation. The jury which included representatives of participating organizations and confectioner-technologist Armen Aslanyan, tested and evaluated the sweet work.

IMG 4944


The ART within the framework of “Dignified Life for Syrian-Armenians” Phase 2 project provided opportunity to 8 Syrian-Armenian and local women to participate in a professional vocational training in pastry and cake making and decoration in close cooperation with the Art House Educational training Center. The program participants have the professional qualifications and secrets of 36 cakes and pastries. Having developed professional skills, they will be able to work in pastry shops, sell home-made pastries, and earn a living to meet their needs and live a dignified life in Armenia.

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/tag/Armenia#sigProId06ca56618d

Page 1 of 18

Gallery

Contact us

[spmap lat="40.1607368" lng="44.2907935" zoom="15" height="60" maptype="ROADMAP"]

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436