News

There is no translation available.

Գեղարքունյաց թեմի Գավառի համայնքային կրթական կենտրոնը, ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված, խմբակների աշխատանքը և դասընթացները տեղափոխել է առցանց հարթակ։

IMG 62fc3201110d6dea3d06096cb41580a9 V
Անգլերենի դասապատրաստման խմբակն առավել քան անհրաժեշտ էր այս օրերին՝ օգնելու երեխաներին պատրաստելու դպրոցական հանձնարարաությունները: Առցանց ռեժիմով աշխատում են նաև երգի, նկարչության, տիկնիկային թատրոնի և մյուս խմբակները: Նկարչության խմբակի երեխաները հեռավար ուսուցմամբ պատրաստվում են նկարչական համահայկական 10-րդ փառատոնին։

  • Print
  • Email

Gallery

Contact us

[spmap lat="40.1607368" lng="44.2907935" zoom="15" height="60" maptype="ROADMAP"]

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436