News

Կլոր սեղան հիմնադրամի հոգաբարձուները քննարկել են ընթացիկ ծրագրերը
09 Oct 2019
There is no translation available.

Տեղի ունեցավ ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը՝ խորհրդի նախագահ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանի նախագահությամբ: Նիստի մեկնարկին Կլոր սեղան հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար Ծովինար Ղազարյանը ներկայացրեց 2020-2022 թթ. ծրագրի առաջնահերթությունները և ֆինանսավորման հեռանկարը: Հաջորդ մասում Կլոր սեղան հիմնադրամի ծրագրային պատասխանատու Կարինե Բաղդասարյանը ներկայացրեց հիմնադրամի աջակցությամբ գործող սոցիալական կենտրոնների ծառայությունների հավաստագրման ընթացքը:

IMG 3458

Նիստի ընթացքում Կլոր սեղան հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Կարեն Նազարյանը և Ծովինար Ղազարյանը ներկայացրեցին Կլոր սեղան հիմնադրամի խորհրդատու Ջոն Չանոնի այցելության վերաբերյալ տեղեկությունը: Իսկ երափակիչ մասում Կարեն Նազարյան հոգաբարձուներին ներկայացրեց Կլոր սեղան հիմնադրամի կողմից ACT Alliance-ին ուղարկված երեք ծրագրային գաղափարների մասին:

View the embedded image gallery online at:
http://roundtable-act.am/en/news/board_meeting#sigProId26009db190

  • Print
  • Email

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196
Fax: +374 10 517-436

FB ART page