News

Children categories

Announcements

Announcements (10)

Here you can find the latest announcements by WCC Armenia ROund Table Foundation.

View items...
Դասընթացի հրավեր
16 May 2022
There is no translation available.«Կրթական, մասնագիտական և ֆինանսական աջակցություն սիրիահայ, արցախահայ և տեղաբնակ ուսանողների համար» ծրագիրը դասընթացներ է կազմակերպում ուսանողների մասնագիտական կարողությունները բարելավելու և աշխատանքային շուկա մուտք գործելու նպատակով։ Նախընտրած…
Announcement for the film making competition
13 May 2022
The World Council of Churches Armenia Inter-Church Charity Round Table Foundation (ART) announces a competition for the preparation of a film-report dedicated to the 25th anniversary of its establishment. The…
Մասնագիտական դասընթաց՝ զոհված, վիրավորված, անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքների անդամների համար
21 Apr 2022
There is no translation available.2021թ․ դեկտեմբեր ամսից ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի և Գեյթվեյ Հայաստան հիմնադրամների ֆինանսական աջակցության և Արտ Հաուս ուսումնական կենտրոնի հետ համագործակցության շնորհիվ մեկնարկել է 6-ամսյա մասնագիտական…
Բանակցության հմտությունների զարգացման դասախոսություն՝ Կլոր սեղան հիմնադրամում
20 Apr 2022
There is no translation available.ԵՀԽ ՀԿՍ գրասենյակում կայացավ ՀԿՍ եռամյա ծրագրի արտաքին գնահատումն իրականացրած բանակցային գործի մասնագետ (CMPartners, Քեմբրիջ, ԱՄՆ) Արթուր Մարտիրոսյանի կազմակերպած դասախոսությունը՝ նվիրված «Բանակցություններ» թեմային։ Դասախոսությանը մասնակցեցին Հայ…
Կրթաթոշակների ծրագիր ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամից
08 Apr 2022
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը «Կրթական, մասնագիտական և ֆինանսական աջակցություն սիրիահայ, արցախահայ և տեղաբնակ ուսանողների համար» ծրագրի շրջանակում տրամադրում է կրթաթոշակներ հայաստանյան բուհերում ուսանող երիտասարդներին։ Դիմումների…
Non-Violent Communication: A series of interactive on-line workshops
27 Jan 2022
There is no translation available.Welcome to this programme of six one day workshops. It is for people who in their everyday practice are involved in conversations with people facing some…
Walking With God: A series of interactive, supportive on-line workshop
27 Jan 2022
There is no translation available.If you are a social or diaconal worker, youth or pastoral worker and would like to take some time to develop your spiritual resources, develop self-care or deal with…
«Ամանորի հեքիաթը»՝ Սաղմոսավանում
05 Jan 2022
There is no translation available.Կայացավ Աշտարակի «Սուրբ Մարիանե» և Սաղմոսավանի «Հայորդաց տուն» սոցիալական կենտրոնների տարեվերջյան համատեղ «Ամանորի հեքիաթ» միջոցառումը, որն անցկացվեց Սաղմոսավանի կենտրոնի դահլիճում: Ներկա էին կենտրոնների շահառուները, աշխատակազմը, հոգևորականները…
Domestic violence prevention programs by WCC Armenia Round Table in 2021
05 Jan 2022
Within the framework of the project named “Armenian Church works in abuse awareness, prevention and response to domestic violence and war trauma”, in the scope of the program “The EU…
"The mission of the deacon in the 21st century. Social-spiritual-psychological support skills" training
27 Dec 2021
His Grace Bishop Moushegh Babayan, the Grand Sacristan of the Mother See, with the blessing of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, in the Kotayk…

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196; +374 10 517-198

FB ART page