News

Children categories

Հայտարարություններ

Հայտարարություններ (3)

Այստեղ կարող եք տեսնել ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի հայտարարությունները:

View items...
"Biblical Approach on Domestic Violence" training for the priests and social workers
07 Jul 2020
As a result of cooperation of WCC Armenia Round Table Charity Foundation (ART) and the Bible Society of Armenia a project "Let's prevent together the consequences of pandemic and infodemia"…
With Love and Care We will win the Crisis Soon
06 Jul 2020
WCC Armenia Round Table Charity Foundation implements special programmes aimed at the overcoming of #COVID_19 affects. If you want to join these programmes, please visit roundtable-act.am and make a donation…
Հակամարտությունների փոխակերպման դասընթաց Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի  վերապատրաստած մասնագետից
30 Jun 2020
There is no translation available.Տեղի ունեցավ «Հակամարտությունների փոխակերպում» թեմային նվիրված գործնական հեռավար դասընթացը։ Այն վարում էր ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի օգնությամբ վերապատրաստում անցած՝ Կլոր սեղանի հակամարտությունների փոխակերպման ոչ…
Քննարկվել են ընթացիկ ծրագրերը և նախանշվել անելիքները
27 Jun 2020
There is no translation available.Հունիսի 26-ին տեղի ունեցավ աշխատանքային խմբի հանդիպում ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ՀԿՍ-ի աշխատակիցները,  խորհրդատու-փորձագետներ Տ․ Վահրամ քահանա…
Eurodiaconia and Partners Call for the EU to Support the Development and Expansion of Humanitarian Corridors
19 Jun 2020
There is no translation available.On the occasion of World Refugee Day, Eurodiaconia, together with its members Diaconia Valdese (Italy), the Fédération de l’Entraide Protestante (France) and our other project partners-the …
Church Combatting Domestic Violence and Promoting Men’s Engagement in Addressing it
08 Jun 2020
WCC Armenia Round Table Charity Foundation (ART) initiated a training course within the framework of the "Church Combatting Domestic Violence and Promoting Men’s Engagement in Addressing it" project for the…
Armenia Round Table Charity Foundation and “Aleppo” NGO Respond to the Scholarship Needs of Students in Armenia
04 Jun 2020
The Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO) within the framework of the “Bright Future for Youth” project provided scholarships to 46 young students studying in Armenian universities. The project is funded…
Sweet June 1st in Arevik Social-Educational Centre in Ijevan
04 Jun 2020
Armenia Round Table Charity Foundation, in cooperation with "Galaxy" Group of Companies, organized sweet June 1st celebration for the children and students of "Arevik" Social-Educational Centre in Ijevan, Tavush Region,…
Սննդի փաթեթներ՝ Շիրակի թեմի բազմազավակ ընտանիքներին
02 Jun 2020
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է կորոնավիրուսով պայմանավորված հակաճգնաժամային ծրագրերը: Այս անգամ սննդով լի փաթեթներ էին պատրաստվել Շիրակի թեմի հատուկ բազմանդամ ընտանիքների համար, որը…
16 Young People of Shirak Diocese Were Trained During a Conflict Transformation Course by Armenia Round Table Charity Foundation
22 May 2020
The second online training of the informal educational course on conflict transformation with the youth of Shirak region was held during May 17 to 19 on the initiative of Armenia…

Gallery

Contact us

[spmap lat="40.1607368" lng="44.2907935" zoom="15" height="60" maptype="ROADMAP"]

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436